<style>.lazy{display:none}</style>Європейський сертифікат енергоефективності (EPC)

Європейський сертифікат енергоефективності (EPC)

Наявність сертифіката енергетичної ефективності (EPC) обов'язкова для більшості об'єктів комерційної та промислової нерухомості в Європі з 4-го січня 2009 року. Після отримання сертифікат дійсний протягом 10 років.


EPC — це документ, у якому відображається енергоефективність будівлі на основі стандартизованої форми. Власник будівлі, продавець чи будівельна організація несуть юридичну відповідальність за дотримання норм ЕРС. При зведенні нової будівлі або реконструкції існуючої, підрядник зобов'язаний надати власнику сертифікат EPC і звіт з рекомендаціями до того моменту, коли буде отримано свідоцтво про закінчення будівництва. Складським, торговим та офісним будівлям присвоюється єдиний EPC, у той час як кожен блок промислової зони з окремими системами опалення вимагає наявності власного сертифіката. Але є винятки. Від обов'язкової сертифікації звільняються складські та промислові приміщення, якщо вони не вимагають опалення та кондиціонування або опалюються кілька днів на рік.


Сертифікат ЕРС містить у собі такі відомості: 
- інформацію про використання енергії в приміщенні і середні витрати; 
- рекомендації з приводу скорочення споживання енергії та економії коштів; 
- інформацію про людину, яка проводила оцінку EPC; 
- контакти на випадок подачі скарги. 
ЕРС дозволяє порівняти поточну енергоефективність будівлі і витрати на використання енергії з потенційними цифрами, яких можна досягти. ЕРС також містить докладний звіт з рекомендаціями щодо зниження кількості викидів вуглекислого газу при незмінному рівні споживання енергії. У звіті перераховуються: 
- рекомендації щодо поліпшення енергоефективності; 
- можлива економія коштів за рік, якщо буде проведена модернізація; 
- відомості про те, як дотримання рекомендацій змінить групу енергоефективності приміщення; 
- в які покращення варто інвестувати за допомогою Green Deal.

Рейтинг енергоефективності є показником загальної ефективності приміщення. Чим вище рейтинг — тим вище енергоефективність і нижче операційні витрати. Така ж шкала використовується для визначення впливу будівлі на навколишнє середовище. 

Шкала вмісту діоксиду вуглецю ( CO2 ) містить 7 поділок від А до G, де А відображає мінімальний рівень впливу на навколишнє середовище. Більшість нерухомості у Великобританії перебуває в групі D або E по обох рейтингах. 
У сертифікаті EPC основна увага приділяється кількості CO2, який виділяється в процесі експлуатації будівлі. Адже природні ресурси Землі - нафтопродукти, природний газ і тверде паливо - обмежені і вимагають збереження. Наукові дослідження показали, що викиди СО2 при використанні цих ресурсів мають пряме відношення до глобального потепління. Будівництво енергоефективних приміщень з покращеними системами опалення призведе до зниження споживання енергії та викидів CO2.
Пропонуємо вашій увазі Таблицю 1, яка демонструє потенційні витрати на підвищення рівня енергоефективності та очікуваний рівень економії енергії при дотриманні вимог ЕРС. Дані наведені для різних типів комерційної нерухомості групи F або G, де оцінюються заходи, які дозволять досягти рейтингу E. Цифри взяті з дослідження Sweet Group і основані на моделюванні різних ситуацій.

* Економія енергії вказана для різних одиниць виміру і числа не сумуються 
** Окупність розраховується на основі дисконтованих грошових потоків за пільговим тарифом 7% 
*** Це будівля з низькою неефективністю і річним споживанням газу в обсязі близько 800 кВтч / м2.

Результати ілюстративні, але вони дають уявлення про характер та витрати, пов'язані з підвищенням енергоефективності. Таблиця 1 показує, що деякі будівлі мають хороші перспективи. Однак в окремих випадках витрати на модернізацію можуть значно перевищувати очікуваний ефект, наприклад для будівель з низькими тепловими характеристиками. Для промислових будівель, які знаходяться в поганому стані, вплив правил ЕРС може бути істотним - вартість інвестицій у підвищення енергоефективності складе суму еквівалентну 20 % доходів від оренди. Значна частина будівель, пропонованих в оренду приватним сектором, має EPC рейтинги F або G. Для більшості з них витрати на підвищення продуктивності можуть бути покриті за рахунок планованих поліпшень, для решти витрати на реконструкцію виявляться незначними в контексті загальних доходів від оренди. Крім того, витрати на дотримання вимог ЕРС будуть позитивно оцінені орендарями, оскільки дозволять їм значно знизити операційні витрати. Використання рейтингу EPC для забезпечення мінімальних стандартів приватного орендного сектора є величезним кроком в управлінні нерухомістю. Але енергетичні та кліматичні цілі Великобританії навряд чи будуть задоволені звичайним співвідношенням нерухомості з рейтингом F або G і подальшим прийняттям заходів (наприклад обмеженням на оренду), які можна очікувати в майбутньому. 

У наступній статті ми розглянемо переваги та недоліки вимог EPC до складських і роздрібних приміщень.