Базовими цінностями підприємства є:

 • відповідальність перед замовниками та суспільством в цілому;
 • компетентність, новаторство, творчість;
 • раціональне використання наявних у підприємства ресурсів;
 • безперервне вдосконалення основане на знаннях та креативності всіх працівників підприємства;
 • дотримання високих етичних норм всередині компанії та у відносинах з підприємствами діловими партнерами.

Етичні норми Кодексу корпоративної ділової етики спрямовані на забезпечення суспільної довіри до професійності та чесності підприємства, укріплення його ділової репутації. Діяльність підприємства орієнтована на принесення користі суспільству в цілому, підприємству та кожному його співробітнику.

Етичні норми відносин із замовниками.

Етичним є:
 • відношення до замовника як головної цінності підприємства;
 • компетентність, винахідливість та оперативність в опрацюванні замовлень клієнтів;
 • точність та переконливість у формулюванні рішень для потреб замовників та умов їх виконання;
 • дорадництво при переговорах із замовником, що дозволяє йому краще зрозуміти суть його потреби;
 • дух партнерства у відносинах із замовником, повага до інтересів замовника;
 • відповідальне ставлення до своїх обов'язків перед замовником;
 • застосування спеціальних професійних знань для розв’язання завдань замовника і досягнення на цій основі ринкових цілей підприємства;
 • конкуренція за замовлення основана на боротьбі ідей, рішень, концепцій;
 • достовірність даних наведених у рекламних та довідкових матеріалах, що поширюються підприємством;
 • своєчасність та точність виконання поставок замовникам.

Етичні норми відносин з постачальниками.

Етичним є:
 • своєчасне і точне виконання договірних зобов’язань постачальником та підприємством;
 • спільна робота над покращенням системи виконання поставок;
 • відповідальність постачальника за належну якість сировини, матеріалів, комплектуючих, та відповідно їх маркування, пакування;
 • взаємна відповідальність сторін стосовно точності та своєчасності підготовки та представлення документів ділового обороту ( накладні, сертифікати, акти і т.д. );
 • спільне опрацювання питань якості та ефективності використання відповідних матеріалів у виробництві;
 • дотримання комерційної таємниці стосовно умов договірних відносин;
 • надання допомоги постачальнику у покращенні системи поставок, підвищенні якості його послуг.